PDA

View Full Version : Gallery - Hình ảnh cá bettaPages : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

 1. @Các dạng Betta imbellis ở Malaysia
 2. @Cá lia thia (Macropodus) Trung Quốc
 3. @Hồ nghệ thuật nuôi Betta
 4. góc nuôi cá nhà Tý Tam Kỳ
 5. @Ảnh cá đẹp trong tháng - năm 2004 (trên diễn đàn www.bettas4all.nl)
 6. @Ảnh cá đẹp trong tháng - năm 2005 (trên diễn đàn www.bettas4all.nl)
 7. @Ảnh cá đẹp trong tháng - năm 2006 (trên diễn đàn www.bettas4all.nl)
 8. @Ảnh cá đẹp trong tháng - năm 2007 (trên diễn đàn www.bettas4all.nl)
 9. Ảnh cá đẹp trong tháng - năm 2008 (trên diễn đàn www.bettas4all.nl)
 10. Bộ sưu tập cá betta rồng
 11. @Hình ảnh: Những chú Cá đoạt giải qua các kỳ Triển lãm của diễn đàn
 12. Hình Ảnh: Biến tấu khi chụp hình cá betta
 13. @cá lia thia miệng bự - betta macrostoma
 14. hình như là CTown HM,nếu sai sửa giùm em nhâ
 15. @Hậu duệ của chú cá đoạt giải nhất đuôi ngắn Triển lãm lần I
 16. Bộ ảnh cá Lavender của mình.
 17. Bộ ảnh cặp cá Gold Plakat của anh Bobodo
 18. @Một chú Royal Blue Symmetrical Plakat của Vnreddevil
 19. @Một cặp cá có màu rất lạ do Vnreddevil ép ra
 20. @Bấy cá Opaque plakat 3 tháng tuổi của mình
 21. Bộ ảnh 1 cặp cá HMPK cẩm thạch của anh Vnreddevil
 22. Hình ảnh cặp cá Turquoise mask HMPK của VNRD ủng hộ diễn đàn
 23. Hình ảnh: Chú cá Blue mask của Tuananhsumo ủng hộ diễn đàn
 24. Bộ ảnh chú cá Fullmask doubletail HMPK của mình
 25. Hình ảnh: Một cặp cá Mustard gas HMPK của VNRD .
 26. Bộ ảnh: Cặp cá Orange Dragon tuyệt đẹp của anh Vanhoang gửi tặng diễn đàn
 27. Hình ảnh: Marble Blue HMPK một cặp cá đẹp của anh VNRD
 28. Bộ ảnh : Một chú rồng con Black lace Red dragon đầy triển vọng
 29. Hình ảnh : Cặp cá giải thưởng của Xổ số trúng thường lần thứ 2
 30. Hình ảnh: Một chú cá Royal blue mask HMPK
 31. Hình ảnh: Cặp Rồng Vàng HMPK của anh Dungnth
 32. Bộ ảnh : Những chú cá Halfmoon Rồng tuyệt đẹp do Anh Vanhoang lại tạo
 33. Hình ảnh cặp cá Gold HMPK của anh NGUOICA tặng diễn đàn
 34. Hình ảnh: Một chú HMPK có màu lạ.
 35. Hình ảnh một chú cá Blue Dragon HMPK đẹp
 36. Hình ảnh cặp cá White Dragon HMPK .
 37. Hình ảnh : Một cặp cá Orange HMPK mới lên keo.
 38. Hình ảnh : Chú cá Turquoise mask HMPK của anh VNRD gửi tặng diễn đàn
 39. Một chú Green HMPK đuôi over của VNRD gủi tặng diễn đàn
 40. Hình ảnh: Một chú Half giant Mustard Gas tuyệt đẹp của Anh VNRD gửi tặng diễn đàn.
 41. Hình ảnh: Chú cá Royal blue Dragon HMPK của anh VNRD
 42. Hình ảnh: Chú cá Half giant Doubletail của VNRD
 43. Hình ảnh : Một chú cá rồng
 44. Hình ảnh : Black marble HMPK
 45. Hình ảnh : Chú cá Blue marble dragon rất đẹp của bạn Bang13 gửi tặng diễn đàn
 46. Hình ảnh : Chú cá Red Gold đẹp của anh NGUOICA gửi tặng diễn đàn
 47. Hình ảnh : Chú cá RedGold Dragon HMPK đẹp mình gửi tặng diễn đàn
 48. Hình ảnh : Chú cá Fancy Dragon HMPK
 49. Hình ảnh : Chú cá Platium Halfmoon rất đẹp của mình (anh Dã Tượng ép).
 50. Hình ảnh : Chú cá Orange Platium Halfmoon tuyệt đẹp (anh Dã Tượng ép)
 51. Hình ảnh : Red dragon Halfmoon -một vẻ đẹp lộng lẫy
 52. Hình ảnh : Chú cá Halfgiant White pastel HMPK
 53. Hình ảnh : Halfgiant Red copper HMPK -Hùng dũng ,mạnh mẽ
 54. Hình ảnh : Chú cá Green Mustard gas HMPK của anh NGUOICA gửi tặng diễn đàn
 55. Hình ảnh : Yellow Halfmoon -Thấp thoáng của sự uy nghi,quyền lực.
 56. Hình ảnh : SuperRed HMPK - Vẻ đẹp của sự hiếu chiến
 57. Hình ảnh : Cặp cá Chocolate HMPK của anh Vnreddevil gửi tặng diễn đàn
 58. Hình ảnh : Cặp cá Red Dragon Halfmoon của anh Vanhoang gửi tặng diễn đàn
 59. Hình ảnh : Green dragon HMPK của mình gửi tặng diễn đàn
 60. Hình ảnh : Betta cảnh lai tạo từ cá đá .
 61. Hình ảnh : Cặp cá Mustard gas HMPK của anh VNRD gửi tặng diễn đàn
 62. Hình ảnh : Yellow gold HMPK - Chú cá với cặp kỳ ngộ nghĩnh.
 63. Hình ảnh : Một chú cá đẹp của anh N2D
 64. Hình ảnh : Chú cá Royal blue full mask của mình gửi tặng diễn đàn
 65. Hình ảnh : Chú cá Gold doubletail HMPK .
 66. Hình ảnh : Chú cá Steel blue Halfmoon của bạn tuananhsumo gửi tặng diễn đàn
 67. @Hình ảnh: Giant Mustard gas HMPK của VNRD - Chú cá có cặp kỳ thât dài.
 68. Hình ảnh : Chú cá Black/White Dragon HMPK của mình gửi tặng diễn đàn
 69. Hình ảnh : Fancy HMPK của mình gửi tặng diễn đàn
 70. Hình ảnh : Chú cá Blue marble dragon HMPK của mình gửi tặng diễn đàn
 71. Hình ảnh :Gold dragon HMPK : Chú cá có đầu cực spoon
 72. @armageddon - dòng cá mới?
 73. Hình ảnh : Cá Yellow Pastel HMPK của anh VNRD
 74. Hình ảnh : Dự thi ảnh đẹp lần thứ 3
 75. Hình ảnh : Cặp cá giải thưởng Xổ số lần thứ 11 mở ngày 6/6/2009
 76. @Hình ảnh: Mustard gas HMPK của anh VNRD tặng diễn đàn
 77. Hình ảnh : Red copper HMPK của anh VNRD gửi tặng diễn đàn
 78. @Hình ảnh: Cặp cá Doubletail PK của anh VNRD gửi tặng diễn đàn
 79. @Hình ảnh: Cặp cá Pastel doubletail PK của anh VNRD tặng diễn đàn
 80. @cá đấu giá ủng hộ CLB SSBC- rồng trắng
 81. Hình ảnh :Red HMPK của anh Dungnth tặng diễn đàn
 82. Hình ảnh : Một cặp cá Platium Red HMPK của anh Dungnth gửi tặng diễn đàn
 83. Hình ảnh : Một chú cá HMPK đẹp của bạn Khanhntk gửi tặng diễn đàn
 84. Hình ảnh:Một cặp cá Mustard gas HMPK của anh VNRD gửi tặng diễn đàn (mã số 06)
 85. Hình ảnh: Chú cá Turquoise HMPK của anh VNRD gửi tặng diễn đàn
 86. Hình ảnh : Chú cá Mustard Gas HMPK (mã số 07) của anh VNRD gửi tặng diễn đàn.
 87. Hình ảnh : Cá Doubletail MG Plakat của anh VNRD
 88. Hình ảnh: Nhà em có nuôi một con ...chó
 89. Hình ảnh : Chú cá Yellow doubletail PK của anh VNRD tặng diễn đàn
 90. Hình ảnh : Một chú cá Doubletail Mustard gas Plakat đẹp
 91. Hình ảnh : Chú cá Red Copper của bạn Kobe Bryant gửi tặng diễn đàn
 92. Hình ảnh : Chú cá Orange HMPK của một thành viên gửi tặng diễn đàn
 93. Hính ảnh : Dragon Mustard gas HMPK rất đẹp của bạn Kobe Bryant gửi tặng diễn đàn
 94. Hình ảnh : Cặp cá Yellow doubletail đẹp của anh VNRD gửi tặng diễn đàn
 95. Hình ảnh : Cellophane (Clear) Doubletail plakat -Một chú cá hiếm
 96. Hình ảnh : Một cặp cá Blue Mustard gas Dragon đẹp của anh lia_thia_rong gửi tặng dđ
 97. Hình ảnh: Chú cá Blue full mask Doubletail HM của bạn tuananhsumo gửi tặng diễn đàn
 98. Hình ảnh : Red copper HMPK (Hàng Thailand) giải thưởng xổ số cá Betta đẹp lần thứ 17.
 99. Hình ảnh: Chú cá Mustard gas HMPK đẹp của anh Dungnth gửi tặng diễn đàn
 100. Hình ảnh : Chú cá Blue marble HMPK của anh Tytamky gửi tặng diễn đàn
 101. Hình ảnh: Chú cá Black marble HM của anh Tytamky gửi tặng diễn đàn
 102. Hình ảnh : Một chú cá HM Plakat rất đẹp của anh Tytamky gửi tặng diễn đàn.
 103. Hình ảnh :Chỉ biết dùng từ "Tuyệt đẹp" dành cho chú cá anh Tytamky gửi tặng diễn đàn
 104. Hình ảnh : Chú cá Thailand giải thưởng xổ số lần thứ 18
 105. @Hình ảnh : Một chú cá HMPK rất đẹp của trại cá Chí Dũng gửi tặng diễn đàn
 106. Cá xấu 2 tháng tuổi
 107. Hình ảnh : Pastel orange PK rất đẹp của Trại cá Chí Dũng gửi tặng diễn đàn
 108. Hình ảnh : Cặp cá Super Black HMPK của anh Vnreddevil gửi tặng diễn đàn
 109. Hình ảnh: Bạn có muốn làm chủ nhân của một chú cá Rồng cam HMPK đẹp?
 110. Nhóc kon
 111. Hình ảnh : Chú cá Halfgiant PK của Cửa hàng cá cảnh Dã tượng tặng diễn đàn
 112. Hình Ảnh: Chú cá Rồng HM rất đẹp của Cửa hàng cá cảnh Dã Tượng tặng diễn đàn
 113. Hình ảnh : Chú cá Rồng đỏ 2.5 tháng tuổi.
 114. Hình ảnh: Red dragon HMPK tặng diễn đàn bán đấu giá
 115. Hình ảnh: Cặp cá rất đẹp Mustard gas doubletail PK của anh VNRD gửi tặng diễn đàn
 116. Hình ảnh : 1 cặp cá Koi betta gửi tặng diễn đàn.
 117. Hình ảnh : Môi son đem lại may mắn !
 118. @Cá MG cổ điển!
 119. @Yellow doubletails HMPK của một thành viên gửi tặng diễn đàn.
 120. Hình ảnh :Superred Halfmoon của mình tặng diễn đàn
 121. Hình ảnh : Chú cá rồng vàng mới lên keo 1 ngày của N2D
 122. Hình Ảnh : Một baby Rồng cam đầy triển vọng của bạn dothanhvan
 123. Hình ảnh : Orange dragon HMPK của bạn Khanhntk
 124. Hình ảnh :Red dragon HMPK baby - Vẻ đẹp trong đêm
 125. Hình ảnh : Một chú Traditionnal Mustard gas PK mới lên keo
 126. Hình ảnh : Dark Angel
 127. Hình ảnh : Fancy HMPK của bạn Khanhntk
 128. Hình ảnh : Baby Fancy HMPK.
 129. Hình ảnh : Ánh dạ quang trong đêm.
 130. Hình ảnh: Chú cá giải thưởng của chuyên mục Đố vui trúng thưởng Tháng 09/2009
 131. Hình ảnh : Red spot MG HMPK do anh NGUOICA lai tạo.
 132. @Hình ảnh: Vài chú Superred Plakat mình tự ép.
 133. @Hình ảnh: Red doubletail PK của bạn Dothanhvan_engi gửi tặng diễn đàn
 134. @Hình ảnh: Chú cá giải thưởng Xổ số cá Betta đẹp lần thứ 26 của diễn đàn
 135. @Hình ảnh: Chú cá Turquoise mask HMPK của anh VNRD ép
 136. @Hình ảnh: Chú cá Copper HMPK bạn Dothanhvan_engi tặng diễn đàn.
 137. @Hình ảnh :Bạn muốn nuôi chú cá mới lên keo này không?
 138. @Hình ảnh : Platium HMPK của anh Dungnth gửi tặng diễn đàn
 139. @Hình ảnh: Chú cá này làm giải thưởng xổ số lần thứ 28 được không ?
 140. @Hình ảnh : Baby Doubletail "kỳ phùng địch thủ" - Cặp cá giải thưởng đố vui tháng 10
 141. HM Doubletail Blue & Green (BBV)
 142. @Hình ảnh : Kỳ phùng địch thủ (tiếp theo)
 143. @Hình ảnh: Orange HMPK -Chú cá của việc thiện.
 144. @Hình ảnh: Chú cá giải thưởng xổ số lần thứ 30
 145. @Hình ảnh: Chú cá được bạn lionking79 tặng
 146. @Hình ảnh: Cá lai tạo bởi lionking79.
 147. @Hình ảnh: Chú cá Thailand - Giải thưởng xổ số trúng thưởng cá Betta đẹp lấn thứ 32
 148. @Hình ảnh: Orange HMPK (Thailand) giải thưởng xổ số lần thứ 34
 149. @Hình ảnh: Armageddon HMPK (Vietnam) của mình tặng diễn đàn .
 150. @Hình ảnh: 1 Chú cá đẹp và lạ - Giải thưởng Xổ số trúng thưởng cá Betta đẹplần thứ 35
 151. @Hình ảnh: Fancy HMPK (Thailand) quà tặng thành viên trúng đấu giá
 152. @Hình ảnh: Red Doubletail HMPK tuyệt đẹp của 1 thành viên tặng diễn đàn
 153. @Hình ảnh : Santa Claus HMPK - Mang đến niềm vui ngày Giáng Sinh
 154. Bầy cá đen của mình
 155. Ông Bà Mập( ko phải Smith)
 156. Die hard !
 157. Mấy em Betta của mình đây.. mới các bạn xem và đánh giá!
 158. Cầu duyên ! híhí
 159. cá xấu...................
 160. pà con tham khảo ùi cho e í kiến nghen
 161. Bon chen chúc chơi!
 162. Thêm mấy em Betta nữa .. mời các bro. xem.
 163. Hai màu.....
 164. Hai đuôi...
 165. Nhất Dương Chỉ...
 166. bon chen với mọi người
 167. Blue & Green
 168. Angel...
 169. Cho em bon chen vài em với
 170. " Con trai " anh N2D nè....
 171. " Con trai " tui nè bà con!
 172. Hàng Hot...
 173. Lem nhem việt nam
 174. Quá khứ!!! 5 phút hồi tưởng
 175. "Con rơi - con rớt "
 176. Marble hay fancy ????
 177. " Tay e trắng quá ,,,,,,,,,nhìn hổng ra "
 178. rose tail
 179. 2 teo trắng
 180. Chó xù
 181. Cool
 182. đen và tưa
 183. Lốm đốm coi chơi...!!!
 184. Fancy
 185. Cũng LÀ Đốm!
 186. Anh em cho em hỏi tên thằng này
 187. 2tail sưu tầm
 188. Em mới cướp em này .
 189. Marble...vs marble gas!
 190. Góc nuôi cá của em anh em cho chút ý kiến
 191. Vài em đầu tay xin AE đánh giá dùm
 192. Em bơi ko nổi
 193. Hãy còn xung lém
 194. show cá của ngưới khác ..ko phải của mình!
 195. Mớ bòng bong
 196. Bổ sung bộ " BETTA COLLECTION" ...
 197. Em ,,, là ai ???
 198. Bộ đôi 2 teo
 199. cá cùi bắp của em:D
 200. Nhìn là lé
 201. Chào hàng
 202. Lỗ và Khổ
 203. xem jùm mấy em!! ^^
 204. Chào hàng làm lại
 205. Are you ready! Dont close eyes
 206. 1 em steel haflmoon buterfly mask
 207. Có phải chung bầy
 208. mới bung
 209. Hắc Toàn Phong - Super red!!!
 210. Vẫn còn phong độ!
 211. Lì xì đầu năm!
 212. đỏ đen=cờ bạc...hốt trọn ổ luôn đê...
 213. Cá nhà...
 214. Ngơ ngác mắt nai nè
 215. Đỏ thắm môi hồng " 2 thì "
 216. Cá Của Dân Gà
 217. Cá Xấu
 218. 1/2 moon
 219. wen wen ^^
 220. em chân dài giống T " top" quá!!
 221. HM.hoi uc!! TT
 222. lâu lắm rồi...bon chen tí
 223. Rồng Đỏ HM!!!
 224. Mới vào nghề mong AE đánh giá dùm
 225. Lam the nao de phan biet ca trong va ca mai
 226. mới bjk chơi!!!
 227. Còn xót lại!
 228. buồn ....coi chơi!
 229. Hàng mới ra lò
 230. thành quả của sư hợp tác...hjjhjj
 231. Pink dragon
 232. nhầm
 233. Da e trắng,,,,,,
 234. Mai Hia rô
 235. Góc nuôi betta của anh quý
 236. Ai có em này ko?
 237. Sắc đẹp và quyền lực^.^
 238. Cá nhà được 3 tháng rưỡi
 239. Thế hệ F1
 240. Nicolai
 241. Show cá tự làm
 242. blue marble BF 2T ?????
 243. Dzè lố,,,,,,,,
 244. Bờ lú mút tờ gà
 245. sau khi chup lại
 246. Ông già "phong độ"
 247. Vàng ròng-Rồng vàng!
 248. Lưỡng long nhất thể
 249. Black dragon VS Supper black .
 250. Một cặp Tiểu Long ..Ngư ; Copper MG