PDA

View Full Version : Đố đêy : xếp hình với 6 que diêmLOVUYNHI
04-03-2009, 11:16 AM
với 6 que diêm làm cách nào để xêp được :
1/ hai hình tròn ;)
2/ hai hình tròn có cái tâm ở giữa :D
3/ 4 hình tam giác đều : có bao nhiêu kiểu xếp ( gợi ý đáp án là 5 kiểu xếp):lee:
nào cùng nhau xả stret.:p

hem yêu cầu phải giải 3 câu một lượt....xử lý từng câu hay từng phần là được òi !!!!

sakura2001
18-03-2009, 01:47 PM
Nghe sao rắc rối thế ta,suy nghĩ kỹ lắm mới ra nha

7MàuViệt
18-03-2009, 03:41 PM
5 hình nha, để xếp thêm
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH200903187612zdhhmgy3zt589878.jpeg

7MàuViệt
18-03-2009, 03:47 PM
2 hình tròn có tâm; suy nghĩ tới đây là MAd rùi, xin Mod đừng baned em
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH200903187612nzy3mtzlzt589878.jpeg

kehocviec_85
18-03-2009, 03:48 PM
co qua ko? de bit duong e giai..

LOVUYNHI
21-03-2009, 09:05 AM
5 hình nha, để xếp thêm
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH200903187612zdhhmgy3zt589878.jpeg
Chỉ đúng 1 hình chóp tam giác đều thui....các hình còn lại hem đúng...que diêm lòi căm...lổm chổm phát kinh !!!!hi hí híhí ..chiều dài các que diêm phải bằng nhau nhé...cố lên:D


2 hình tròn có tâm; suy nghĩ tới đây là MAd rùi, xin Mod đừng baned em
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH200903187612nzy3mtzlzt589878.jpeg

zeeee cũng siêu tưởng pro...hem bit nhiêu người hiểu...vần còn đáp án

7MàuViệt
21-03-2009, 01:45 PM
??
Chieu dai que diêm tương trưng thôi. nếu siêng vẽ lại các không ành hưởng: Cho hỏi chỉ được 4 hình Tam giác hay nhêìu hơn được không? các tam giác co = nhau không?

LOVUYNHI
21-03-2009, 03:51 PM
??
Chieu dai que diêm tương trưng thôi. nếu siêng vẽ lại các không ành hưởng: Cho hỏi chỉ được 4 hình Tam giác hay nhêìu hơn được không? các tam giác co = nhau không?

Tam giác phải là tam giác cân hoặc tam giác đều.chỉ yêu cầu 4 hình thôi.
4 tam giác bằng nhau có 3 cách xếp.(đã đươc 1 phát rùi!)
4 tam giác không bằng nhau có 1 cách xếp.
Có 1 cách xếp được 6 tam giác đều.
chúc may măn nhé !!! cố lên nào.;););)

7MàuViệt
24-03-2009, 08:27 PM
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH200903248213zduynwrjzd589878.jpeg

7MàuViệt
28-03-2009, 02:00 PM
Chủ topic vô nhận xét coi.

LOVUYNHI
31-03-2009, 09:28 AM
Chủ topic vô nhận xét coi.

Đúng được có 2 hình à khá lém khá lém !!! kakakaka cố lên nhé...đừng cho các que thừa lòi ra ngoài nhé !!!;)http://savehinh.com/files/cvq7r8ypp9zgxgxkip1p.jpeg

7MàuViệt
31-03-2009, 10:38 AM
HIC, không nói các que thò ra. hôm bữa nói các que không bắng nhau. he eh. mai suy nghĩ làm tiếp

7MàuViệt
31-03-2009, 10:39 AM
mà Tam giác cân vẩn được chứ khôn phải bắt buộc tam giác đều đúng không?

360°
14-09-2009, 08:53 PM
với 6 que diêm làm cách nào để xêp được :
1/ hai hình tròn ;)
2/ hai hình tròn có cái tâm ở giữa :D
3/ 4 hình tam giác đều : có bao nhiêu kiểu xếp ( gợi ý đáp án là 5 kiểu xếp):lee:
nào cùng nhau xả stret.:p

hem yêu cầu phải giải 3 câu một lượt....xử lý từng câu hay từng phần là được òi !!!!:eek: hai hình tròn á, em thách kẹo luôn

( chú ý hình tròn chứ ko fải hình đa giác, hay méo mó nhé )

:whistling:

LOVUYNHI
18-09-2009, 11:32 AM
:eek: hai hình tròn á, em thách kẹo luôn

( chú ý hình tròn chứ ko fải hình đa giác, hay méo mó nhé )

:whistling:

III-II <=> IOO

THẤY 2 VÒNG TRÒN CHƯA 360°
111-11=1OO
:dontknown: :p

360°
19-09-2009, 09:37 PM
III-II <=> IOO

THẤY 2 VÒNG TRÒN CHƯA 360°
111-11=1OO
:dontknown: :p


-______________:eek:______________-[B]với 6 que diêm làm cách nào để xêp được :

2/ [COLOR="Red"]hai hình tròn có cái tâm ở giữa :D


hem yêu cầu phải giải 3 câu một lượt....xử lý từng câu hay từng phần là được òi !!!!