Bạn thích lấy hình người khác để làm avatar hoặc cover cũng được nhưng thiết nghĩ nên xin phép hay hỏi ý kiến của chủ sở hữu nó, đừng để họ đánh đồng chúng tôi là những người ăn cắp.