Liên hệ quảng cáo: anh Nguyễn Long Khánh (mobile: 0907 707 171 - nick: nlkhanh - email: longkhanh1963@gmail.com)

@Hình ảnh: Những chú Cá đoạt giải qua các kỳ Triển lãm của diễn đàn

Thảo luận trong 'Gallery - Hình ảnh cá betta' bắt đầu bởi nlkhanh, 5/4/08.

 1. nlkhanh

  nlkhanh Moderator

  [​IMG]

  Năm 2009

  Xin-chúc-mừng-chú-cá-cam-của-dothanhvan-được-chọn-là-cá-đẹp-tháng-9-trên-bettas4all (http://www.diendancacanh.com/threads/24739)

  TRIỂN LÃM BÌNH CHỌN CÁ BETTA ĐẸP 2/9/2009

  Chú cá đoạt Giải 1 Thể loại đuôi ngắn Hình-ảnh-Chú-cá-Plakat-đoạt-giải-I-bảng-đuôi-ngắn-TL-amp-BC-cá-Betta-đẹp-lần-thứ-4

  Chú cá đoạt Giải 2 Thể loại đuôi ngắn Hình-ảnh-Doubletail-PK-đoạt-giải-II-bảng-đuôi-ngắn-TL-amp-BC-cá-Betta-đẹp-lần-4

  Chú cá Đoạt giải 1 thể loại đuôi dài Hình-ảnh-Chú-cá-Halfmoon-đoạt-giải-I-bảng-đuôi-dài-TL-amp-BC-cá-Betta-đẹp-lần-thứ-4

  ___________________________


  Năm 2010

  TRIỂN LÃM BÌNH CHỌN CÁ NGÀY 30/04/2010


  Chú cá đoạt giải 1 đuôi ngắn TL 30/04/2010 Hình-ảnh-Chú-cá-đoạt-giải-I-bảng-đuôi-ngắn-TL-Betta-30-04-2010

  Chú cá đoạt giải 1 đuôi dài TL 30/04/2010 Hình-ảnh-Chú-cá-đoạt-giải-I-bảng-đuôi-dài-TL-Betta-30-04-2010

  Chú cá đoạt giải 2 bảng đuôi ngắn TL Betta 30/04/2010 Hình-ảnh-Chú-cá-đoạt-giải-2-bảng-đuôi-ngắn-TL-Betta-30-04-2010

  Chú cá đoạt giải 3 bảng đuôi ngắn TL Betta 30/04/2010 Hình-ảnh-Chú-cá-đoạt-giải-3-bảng-đuôi-ngắn-TL-Betta-30-04-2010

  Giải "Ấn tượng Plakat" tai Triển lãm Betta 30/04/2010 Hình-ảnh-Chú-cá-đoạt-giải-3-bảng-đuôi-ngắn-TL-Betta-30-04-2010
  ________

  MINI SHOW BETTA (01/01/2010)

  Cá đoạt giải I Mini show betta (do hội SSBC tổ chức ngày 01/01/2010) Hình-ảnh-Orange-Dragon-HMPK-Chú-cá-đoạt-giải-I-Mini-Show-Betta-ngày-01-01-2010

  Cá đoạt giải nhất Mini Show do hội SSBC tổ chức ngày 30/05/2010 Hình-ảnh-Chú-cá-đoạt-giải-I-Mini-Show-do-hội-SSBC-tổ-chức-(30-05-2010)

  Chú cá đoạt giải Ấn tượng tại MiniShow ngày 30/5/2010 Hình-ảnh-Một-chú-cá-ấn-tương-tai-MiniShow-30-05-2010

  ________

  CUỘC THI SAIGON BETTA OPEN (02/09/2010)

  Giải 1 Thể loại đuôi dài Hình-ảnh-Chú-cá-đoạt-giải-1-(đuôi-dài)-Cuộc-thi-Saigon-Betta-Open-2-9-2010

  Giải 1 Thể loại đuôi ngắn Hình-ảnh-Chú-cá-đoạt-giải-1-(đuôi-ngắn)-Cuộc-thi-Saigon-Betta-Open-2-9-2010

  Giải 2 Thể loại đuôi ngắn Hình-ảnh-Chú-cá-đoạt-giải-1-(đuôi-dài)-Cuộc-thi-Saigon-Betta-Open-2-9-2010


  Giài 2 thể loại đuội dài Hình-ảnh-Chú-cá-đoạt-giải-2-(đuôi-dài)-Cuộc-thi-Saigon-Betta-Open-2-9-2010

  Giải 3 Thể loại đuôi dài Hình-ảnh-Chú-cá-đoạt-giải-3-(đuôi-dài)-Cuộc-thi-Saigon-Betta-Open-2-9-2010

  Giải 3Thể loại đuôi ngắn Hình-ảnh-Chú-cá-đoạt-giải-3-(đuôi-ngắn)-Cuộc-thi-Saigon-Betta-Open-2-9-2010

  ________


  Năm 2011

  Triển lãm & Bình chọn cá betta đẹp (01/01/2011)

  -Cá đoạt giải 1 - Bảng đuôi ngắn
  Hình-ảnh-Chú-cá-Giải-Nhất-bảng-đuôi-ngắn-(Triển-lãm-01-01-2011

  -Cá đoạt giải 2 - Bảng đuôi ngắn Hình-ảnh-Chú-cá-Giải-2-bảng-đuôi-ngắn-(Triển-lãm-01-01-2011)

  -Cá đoạt giải 3 - Bảng đuôi ngắn Hình-ảnh-Chú-cá-Giải-3-bảng-đuôi-ngắn-Triển-lãm-ngày-01-01-2011

  -Cá đoạt giải 1 - Bảng đuôi dài Hình-ảnh-Chú-cá-Giải-Nhì-bảng-đuôi-dài-(Triển-lãm-01-10-2011)

  -Cá đoạt giải 2 - Bảng đuôi dài Hình-ảnh-Chú-cá-Giải-2-bảng-đuôi-dài-(triển-lãm-1-1-2011)

  ________


  Cuộc thi Betta Saigon mở rộng (30/04/2011)

  -Cá đoạt giải 1 - Bảng đuôi ngắn *Hình-ảnh-Chú-Cá-đoạt-giải-1-Bảng-đuội-ngắn-Giải-Betta-Saigon-mở-rộng-30-04-2011

  -Cá đoạt giải 2 - Bảng đuôi ngắn *Hình-ảnh-Chú-Cá-đoạt-giải-2-Bảng-đuội-ngắn-Giải-Betta-Saigon-mở-rộng-30-04-2011

  -Cá đoạt giải 3 - Bảng đuôi ngắn *Hình-ảnh-Chú-Cá-đoạt-giải-3-Bảng-đuội-ngắn-Giải-Betta-Saigon-mở-rộng-30-04-2011

  -Cá đoạt giải 1 - Bảng đuôi dài *Hình-ảnh-Chú-Cá-đoạt-giải-1-Bảng-đuội-dài-Giải-Betta-Saigon-mở-rộng-30-04-2011

  -Cá đoạt giải 2 - Bảng đuôi dài *Hình-ảnh-Chú-Cá-đoạt-giải-2-Bảng-đuội-dài-Giải-Betta-Saigon-mở-rộng-30-04-2011

  -Cá đoạt giải 3 - Bảng đuôi dài *Hình-ảnh-Chú-Cá-đoạt-giải-3-Bảng-đuội-dài-Giải-Betta-Saigon-mở-rộng-30-04-2011

  ___________________


  Năm 2012

  Triển lãm & Bình chọn cá betta đẹp (01/01/2012)

  -Chú cá đoạt giải 1- bảng đuôi ngắn Hình-ảnh-chú-cá-đoạt-giải-nhất-bảng-đuôi-ngắn-1-1-2012

  - Chú cá đoạt giải 2- bảng đuôi ngắn Hình-ảnh-chú-cá-đoạt-giải-nhì-bảng-đuôi-ngắni-open-show-1-1-2012

  -Chú cá đoạt giải 3 - bảng đuôi ngắn Hình-ảnh-chú-cá-đạt-giải-3-triển-lãm-1-1-2012

  -Chú cá đoạt giải 1- bảng đuôi dài Hình-ảnh-chú-cá-đoạt-giải-nhất-bảng-đuôi-dài-open-show-1-1-2012

  -Chú cá đoạt giải 2- bảng đuôi dài Hình-ảnh-chú-cá-đoạt-giải-nhì-bảng-đuôi-dài-open-show-1-1-2012

  -Chú cá đoạt giải 3 - bảng đuôi dài http://www.diendancacanh.com/threads/94514


  Triển lãm & Bình chọn cá betta đẹp (30/04/2012)

  Giài nhất đuôi ngắn Clip-cá-giải-nhất-bảng-đuôi-ngắn

  Giài nhì đuôi ngắn Clip-cá-giải-nhì-bảng-đuôi-ngắn

  Giải ba đuôi ngắn Clip-cá-giải-3-bảng-đuôi-ngắn

  Giái nhất đuôi dài Hình-ảnh-chú-HalfMoon-giải-I-30-04-2012

  Giái nhất đuôi dài Clip-cá-giải-nhì-bảng-đuôi-dài

  Giái nhất đuôi dài Clip-cá-giải-3-bảng-đuôi-ngắn
  ____________________

  Triển lãm & Bình chọn cá betta đẹp (02/09/2012)

  Giái 3 đuôi ngắn Rồng-đen-giải-3-cá-đuôi-ngắn-Triền-lãm-2-9-2012

  Giái 2 đuôi dài Giải-II-cá-đuôi-dài-!-Triền-lãm-2-9-2012

  Giái 3 đuôi dài Giải-3-cá-đuôi-dài-Triền-lãm-2-9-2012

  ____________________

  Triển lãm & Bình chọn cá betta đẹp (28/4/2013)

  Giải 1 đuôi ngắn (thể loại tự do)

  Giải 1 đuôi ngắn (thể loại nhị sắc)

  Giải 1 đuôi dài

  Giải 2 đuôi dài

  Giải 3 đuôi dài

  ____________________________________

  Triển lãm & Bình chọn cá betta đẹp (2/9/2013)

  Giài nhất đơn sắc

  Giải I Bảng HalfMoon

  Giải I Bảng Rồng Nhị Sắc

  Giải nhất thể loại đa sắc

  Fancy giải 2
   
  Last edited by a moderator: 5/3/16
 2. chidung

  chidung Active Member

  không có anh thi không còn những chú cá đẹp này

  cám ơn anh nhiều
   
 3. FANCY.HUNTER'S

  FANCY.HUNTER'S Active Member

  chừng nào có hình 2/9 vậy anh ?
   
 4. caidiadvd

  caidiadvd Active Member

  sao ko thấy tổ chức thi nữa vậy.
   
 5. tuananhpro_77

  tuananhpro_77 New Member

  1 nam minh thi may lan a
   
 6. kimsuchung

  kimsuchung Active Member

  mấy em cá này quá xứng đáng được giải :O
   
 7. nuhoangbanggia2013

  nuhoangbanggia2013 New Member

  Những hình ảnh tuyệt vời
   
 8. vn0042724201

  vn0042724201 New Member

  đẹp quá... đẹp quá...phải chuyển qua nuôi cá cảnh thôi... ^^
   
 9. phungbinh

  phungbinh New Member

  cá đẹp thê này, thích thế không biết có đắt không các bác,hi
   
 10. linhsq

  linhsq New Member

  Lần đầu tiên mình nhìn thấy loài cá Betta, phải nói là đẹp nhất trong các loài cá cảnh
   
 11. nlkhanh

  nlkhanh Moderator

  5 năm đã trôi qua từ ngày triển lãm cuối cùng.
  Hy vọng có anh em nòng cốt tiếp tục công việc Triển lãm này.
  Diễn đàn sẽ ủng hộ hết mình
   
 12. lan_trinh

  lan_trinh New Member

  cá đẹp quá, không thể chê đc
   

Chia sẻ trang này

Địa chỉ In lịch tết 2022 giá rẻ, uy tín nhất Hà Nội